tandläkarstol

Tandhygienistbehandling
med undersökning

IMG_5700_edited.jpg

Tandhygienistbehandling

Vi börjar med att ta ett fickstatus för att diagnostisera om det finns fördjupade tandköttsfickor och begynnande eller pågående tandköttsinflammation eller tandlossning.  Samtidigt som detta görs känner man med sonden vart tandstenen under tandköttet finns belägen. Vi avlägsnar all tandsten både under och ovanför tandköttskanten. I denna behandling ingår Airflow, polering och instruktion.

Undersökning

Vid en undersökning tar vi 4 röntgenbilder för att diagnostisera karies och ser hur bennivån ser ut. Med röntgen ser vi det som ögat inte kan upptäcka både i och under tanden. Vi tittar på slemhinnor och ser att allt ser bra ut.

Vid screenar också fickdjupen och fångar upp eventuella begynnande problem med tandlossning och tandköttsinflammation. Lättare tandstensborttagning görs vid detta tillfälle.